برگزاری نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه

کانون آگهی و تبلیغاتی باران در سال 95 همچون سال های گذشته مجری انحصاری تبلیعاتی و رادیوی نمایشگاه بین المللی

کانون آگهی و تبلیغاتی باران در سال 95 همچون سال های گذشته مجری انحصاری تبلیعاتی و رادیوی نمایشگاه بین المللی استان قزوین بوده و همچنین در برگزاری نمایشگاه های تخصصی  و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مختلف تبلیغاتی برند های آشنا و نا آشنا را معرفی می کند، و حضوری پر رنگ تر و تاثیر گزارتر از همیشه خواهد داشت. 

برخی از برگزاری نمایشگاه کانون تبلیغاتی باران