مشاوره و ارائه راهکار های تبلیغاتی

مشاوره و ارائه راهکار های تبلیغاتی

ما نمیتوانیم ذهن شما را بخوانیم، اما توانایی آن را داریم که درک کنیم شما چه میخواهید و مشتریتان از شما چه میخواهد.

 تیمی قدرتمند در کنار شماست

ما نمیتوانیم ذهن شما را بخوانیم، اما توانایی آن را داریم که درک کنیم شما چه میخواهید و مشتریتان از شما چه میخواهد. برآیند و نتیجهی این اطالعات، در اتاق خالقیت پردازش میشود و ادامه مسیر با خلق یک ایده بزرگ و اصلی بر پایه استراتژی تعیین شده از سوی واحد استراتژی مبتنی بر تحقیقات بازار ، روشن میشود. در ادامه، هسته اصلی ایده در اختیار تیم نویسندگان و آتلیه گرافیک قرار میگیرد تا هرکدام با مهارت و قدرتشان در جهت تاثیرگذاری استراتژی برند، به ایده خلقشده بال و پر دهند. پس از آن هر دو تیم، حاصل کارشان را برای تایید نهایی و بررسی همراستایی با استراتژی به مدیر هنری میسپارند. در نهایت محصول نهایی در اختیار مدیر برند قرار میگیرد تا او با نگاه به آینده خلقشده خدمتی ارائه کند که تاثیر استراتژی در نظر گرفته شده روی مشتریان شما تضمین شده باشد.

تبلیغات استراتژیک

در یک مسابقه ورزشی زمانی که شما تیم خود را خوب می‌شناسید ۵٠ درصد امکان برد دارید، وقتی‌که تیم حریف را خوب بشناسید ۵٠ درصد شانس برد دارید. این به این معناست که با شناخت کامل از خود و حریفتان امکان بردتان می‌تواند تا ۱۰۰% افزایش پیدا کند. در کانون تبلیغاتی تمام‌ خدمت باران هیچ کار تبلیغاتی انجام نمی‌شود مگر اینکه ابتدا محصول یا خدمتی که شما با توجه به نیاز جامعه و با عشق آن را ارائه می‌کنید کامل شناخته شود. همچنین شناخت دقیقی از آن گروه از مردم که می‌خواهید پیام تبلیغاتیتان را دریافت کنند لازم است. قبل از تبلیغات، ما نیاز به آگاهی از هدفی که شما تعیین کرده‌اید داریم اما هرگز برای آن هدف تبلیغ نمی‌کنیم، بلکه کانون تبلیغاتی باران برای هدفی بالا‌تر از هدف تعیین‌شده توسط شما فعالیت می‌کند. ایده‌های بزرگ، استراتژی‌های علمی، خلاقیت، صداقت، رسانه‌های ATL و BTL، راهکارهای بازاریابی دیجیتال و هنرمندان همه در کنار هم نمونه‌های برجسته‌ای از موفقیت‌های برندهای داخلی و خارجی را در این آژانس به وجود آورده است که حاصل کار مشتریان موفق و هوشمند با افراد باهوش و خلاق ما در این سال‌ها بوده است. در این مسیر مطالعه محصول، خدمت نگارش استراتژی و طراحی و نگارش کمپین ٣۶٠ درجه، تولید انواع آگهی‌های تلویزیونی و رادیویی صورت می‌گیرد.

برخی از مشاوره و ارائه راهکار های تبلیغاتی کانون تبلیغاتی باران

نتیجه‌ای یافت نشد.